出差中文字幕magnet

Prejsť na obsah
Študenti

斯通?

CHEM – Spolok študentov FCHPT STU je študentská organizácia s ktorou budujeme prostredie na fakulte, kde sa študenti cítia dobre. Sme študenti FCHPT STU, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zároveň vytvárať pridanú hodnotu pre svoje okolie. Organizujeme najmä podujatia zamerané na prepojenie s praxou,propagáciufakulty,chémiea 韦迪,阿莱阿杰 podujatia, kde sa študenti radi chodia odreagovať a zabaviť.

V CHEMe sa spojili členovia Chemického parlamentu, Klubu Sokrates, časopisu Radikál a Aquaklubu, aby spoločne vytvorili jeden celok prinášajúci študentom všetko, čo potrebujú ku prežívaniu plnohodnotného vysokoškolského života.

Predsedníctvo:

Marek Wadinger – predseda združenia
Bc. Mária Mičíková – tajomníčka pre financie
公元前。 Daniel Ondra –tajomník营销前 公关
Bc. Kristína Smorádková – tajomníčka pre akademický senát a podporu študentov
Ing. Dária Nitrayová – tajomníčka pre koordináciu projektov